حق مسلم ما

اسفند ۱۵، ۱۳۹۰

هشت مارس و نگاه اسلام شیعه به زن " ایرانی " !

در آستانه هشتم مارس , روز جهانی زن ( IWD )  با هم به زن و نقش او در جامعه شیعه ایران می اندازیم و احکام شرعی اسلامی را در عرف جامعه امروزی واکاوی میکنیم !
در این نوشته کوتاه بسیار مختصر و اجمالی نقش زن را در جامعه امروزی ایران , که آمیخته ای از شرع , قانون و عرف است بسیار ساده و مقدماتی می آوریم ! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مطلب
1- کودکی


عرف : تو دیگه زن بزرگی شدی , از این بازی ها نکن !
شریعت اسلامی : مطابق فتوای آیت الله خمینی ملابعه و تمطع جنسی از دختر شیر خوار و نوزاد جایز است و این سنت پیامبر است .
2- نوجوانی :
عرف : چه معنی میده دختر دوچرخه سواری کنه ؟ چه معنی میده دختر توی کوچه بازی کنه ؟ تو دیگه نه سالت شده نمی فهمی ؟ بجای بازی کردن بیا قالی بافی و گلدوزی یاد بگیر که فردا مادر شوهرت نگه هنر نداری ! ...اگه تا شب هم گریه کنی فایده نداره , فردا بی بی خدیچه میاد تو رو ختنه کنه ! دستش سبکه ! باید ختنه کنی این سنت رسول الله است , فهمیدی ؟ 
شریعت اسلامی : دختر نه ساله  بر اساس ماه قمری  ( هشت سال و نیم )  می تواند ازدواج دائم کند . این سنت پیامبر است و حضرت محمد در میان سالگی با دختر نه ساله عروسی کرد . ازدواج و نکاح با دختر نه ساله جایز و واجب موکد است ! در احادیث متواتر آمده و علم رجال آنرا تائید کرده و بسیاری از بزرگان اهل سنت و شیعه اتفاق نظر داردند که ازدواج مرد پنجاه سال به بالا با دختر نه ساله موجب طول عمر مرد پیر میگردد .
3- جوانی : 
عرف : بجای درس خوندن بیا رخت شستن و غذا درست کردن رو یاد بگیر , اینطوری باید جارو کنی ! فردا عروس میشی هیچی بلد نیستی , پسر مردم شب دوم برت می گردونه ور دل خودم ! پسر مردم چه گناهی داره ؟؟؟؟ زن گرفته که راحت باشه 
شریعت اسلامی : احوط است که دختر در خانه پدر حیض نبیند , از رسول الله حدیت معتبر داریم که اگر دختر برای اولین بار در خانه همسر حیض ببیند به علو درجات بهشت ره می یابد ! مرد از دامن چنین زنی به معراج می رود !
4- میان سالی :
عرف : لازم نیست بری بیمارستان زایمان کنی , دکتر مرد اونجاست . بی بی خدیجه میاد خون وضع حمل میکنی ! دستش سبکه و نامحرم نیست . بچه که مال تو نیست متعلق به پدرش است , حق انتخاب اسم نداری ! تو یک دایه هستی ! 
شریعت اسلامی : حق انتخاب نام نیک و اسلامی بر عهده پدر است ! حق حضانت فرزندان با پدر است ! دختر نصف پسر ارث می برد ! شهادت دو زن معادل یک مرد است ! دیه زن نصف مرد است ! کتک زدن زن اشکال ندارد ! مجامعت با زن در هر شرایطی بر عهده مرد است ولو زن بیمار باشد و اگر عذر شرعی داشت همسر میتواند با زن لواط کند که این سنت علی ( ع ) است و خواست نبوی است .
5- پیری ....


تجاوز :
اگر به تجاوز جنسی ( خمینی شهر , کاشمر , گرگان , مشهد و ...) تن بدهی . از نظر عرف فاحشه هستی و مطابق شریعت باید سنگسار شوی .! اما مرد آزاد است چون محلل بوده ( آیت الله العظمی گلستانی همدانی تویسرکانی )
اگر از خودت دفاع کنی و متجاوز غفلتا کشته شود ! قتل عمد کردی و بر اساس فقه شیعه باید اعدام شوی ! ( همسر فوتبالیست مشهور )
اگر دوستانت به کمک تو بشتابند همه شما زندانی و اعدام میشوید , اما آن مرد متجاوز مدیر کل وزارت آموزش عالی میشود ( ماجرای زنجان و مشهد )


در اسلام و فقه شیعه جایی برای زن نیست ! نه قانون حمایتش میکند نه شریعت , عرف هم که با زن در ستیز است !


خلاصه :
بدون شک آنچه در بالا بعنوان عرف از آن یاد شده , آن چیزی است که بر دوسوم جامعه امروزی ایران حاکم است . البته که عرف در تهران و شیراز و چهار شهر بزرگ دیگر متفاوت است , اما قبول کنیم فقط یک سوم یا کمی بیشتر ,  از جمعیت امروز ایران در شهرهای بزرگ ساکن هستند . شهرهای بسیار کوچک و سنتی ایران , روستاهای دور و مناطق محروم ایران , عرف برایشان چیز دیگری است . اینها همان کسانی هستند که 63 درصد رای میدهند ! اینها همان کسانی هستند که خامنه ای را سید خراسانی میدانند و...