حق مسلم ما

دی ۱۸، ۱۳۹۰

مرکز اصلی آموزش تروریستهای جهانی در تهران است !

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید ! تروریستها در این محل آموزش می بینند . از یاران ملا محمد عمر تا تک تیراندازان سوریه و بحرین و یمن . این تروریستها ضمن آموزش تیراندازی , آمادگی شرعی خودشان را به فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته اند تا در صورت حضور مردم در خیابانها به نشانه اعتراض , آنها را ترور خواهند کرد .
 اینها تروریستهای شرعی فقه شیعه و سرداران کشتار هستند . اینها فرزندان خلف سید علی حسینی خامنه ای هستند .