حق مسلم ما

دی ۱۹، ۱۳۹۰

امیر اعدام میشود !

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی، امير ميرزايی حکمتی را متهم کرده که با دولت متخاصم همکاری داشته و تلاش کرده است تا ايران در زمينه تروريسم متهم کند. مقام های جمهوری اسلامی ايران اواخر آذرماه اعلام کردند که يک آمريکايی ايرانی تبار به نام امير ميرزايی حکمتی که مقيم ايالت ميشيگان است را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اند. دادگاه اين متهم روز ششم دی ماه برگزار شد و نماينده دادستان کيفرخواستی بر اساس گزارش های مديرکل حقوقی و قضايی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران و «اقارير متهم» قرائت کرد. در اين کيفرخواست تاکيد شده بود که امير ميرزايی حکمتی با «دولت متخاصم آمريکا و سرويس جاسوسی سيا عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران» همکاری کرده است. تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی ويدئويی از آقای ميرزايی حکمتی پخش کرده است که در آن وی، گفته بود که در پی نفوذ به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده ‌است. امير ميرزايی حکمتی متولد سال ۱۹۸۳ در ايالت آريزونای آمريکا است و پدرش اتهام جاسوسی از سوی وی را تکذيب کرده است. بهناز حکمتی، مادر وی نيز اعلام کرده است که اعترافات پسرش زير فشار انجام گرفته است. خانواده آقای حکمتی نيز در بيانيه ای تصريح کرده اند که «ادعاهای مطرح شده عليه امير واهی است و معتقديم که اعترافات دروغی او داوطلبانه نبوده و تحت شرايط سخت واجباری بوده است.» اين خانواده گفته اند که امير برای ديدار مادربزرگ‌هايش به ايران سفر کرده و اتهاماتی که عليه وی اعلام شده بی‌پايه است. ايالات متحده آمريکا از طريق سفارت سوئيس در تهران خواستار دسترسی کنسولی به اين متهم ايرانی تبار شده بودند ولی به گفته وزارت خارجه ايالت متحده، ايران اين درخواست را رد کرده است. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، دو هفته پيش اعلام کرده بود:«اين سومين باری است که ايران درخواست ما را رد کرده است، اما ما همچنان درخواست دسترسی کنسولی از طريق سوئيسی‌ها را دنبال می‌کنيم.» جمهوری اسلامی ايران می گويد که تابعيت دوم ايرانی ها را نمی پذيرد. اين در حالی است که امير ميرزايی حکمتی در ايالات متحده آمريکا به دنيا آمده و شهروند اين کشور است.