حق مسلم ما

آذر ۱۱، ۱۳۹۰

چرا انگلوفیل ها ی بیت رهبری از تعطیلی سفارت انگلیس ناراحتند ؟

اینبار حداد عادل در انگلیس نماینده بیت رهبری است . او سالی چند بار برای تست سلامتی و خرید البسه و لوازم منزل  به انگلیس می آید .
در تصویر زیر حداد عادل مشغول خرید لباس برای خودش و ضعیفه اش می باشد
جلاد قاتل