حق مسلم ما

آذر ۱۲، ۱۳۹۰

تصویر قاتل و مقتول عاشورای ایران بر بیلبورد بزرگ تبلیغاتی غربی ها

آیا غربی ها با این تبلیغات مسموم میخواهند به ولی امر مسلمین دو جهان توهین کنند ؟