حق مسلم ما

دی ۰۸، ۱۳۹۰

نهم دیماه بر تمام ساندیسخوران واقعی مبارکباد

به تصویر زیر نگاه کنید . شما چه عنوانی را برای این عکس انتخاب میکنید ؟
ساندیسخوران واقعی چه کسانی هستند ؟
انها که اسلحه دست گرفتند و با مردم ایران جنگیدند .
انها که بهترین دوستانشان بزرگترین دشمن ملت ایران بودند .
انها که شکم زنان و دختران را پاره کردند و زنان را تخلیه رحم کردند تا در عشرتکده اسلامیشان هیچ نوزادی متولد نشود .
انها که حق هر گونه ارتباط اعضای فریب خورده خودشان را با جهان امروز مسدود کردند
انها که اعضای خود را به جرم داشتن رادیوی دو موج اعدام کردند
انها که سرب داغ بر موی سر زنان ریختند و الت مردانه بعضی ها را زیر دستور اسلامی در اب جوش گذاشتند
انها که رهبر خودشان را خفه کردند و او را شبانه دفن کردند و وانمود میکنند هنوز زنده است و گاهی بیانیه میدهد
انها که دخترکان کم سن و سال اعضای فریب خورده خودشان را بعد از صیغه شرعی به مراکز فحشای جهانی فروختند
ساندیسخور واقعی مریم رجوی و سید علی خامنه ای است
جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین دو روی یک سرگین شتر هستند .