حق مسلم ما

دی ۰۶، ۱۳۹۰

امضا کنیم !

امضای پتیشن و حمایت از درخواست رضا پهلوی برای محاکمهٔ خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی
برای جنایات مرتکب شدهٔ خامنه‌ای علیه مردم ایران و بشریت
وحدت و یکپارچگی تمام مردم ایران بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی است
رسانه ما هستیم