حق مسلم ما

آذر ۲۴، ۱۳۹۰

تاثیر دلارهای نفتی جمهوری اسلامی در سوریه

اینجاسوریه است .