حق مسلم ما

آذر ۲۴، ۱۳۹۰

فاطمه , فاحشه است !

فاطمه آلیا گفت : فحاشی مرد به زن خشونت نیست . 
فاطمه آلیا ( نماینده زن مجلس ) : به زنان فحاشی کنید , کتک بزنید , دستور اسلام است .
به همین مناسبت از تمام مردان ایران خواهشمندیم از این پس بجای کلمه نامفهوم و بیگانه فاطمه از لغت اصیل اسلامی فاحشه استفاده نمائید .
بزودی کمپین فاحشه آلیا راه اندازی میشود . در این کمپین فیلم های پرنو گرافی غربی با صدای دلنواز فاحشه آلیا ( معشوقه محمود ) در اختیار مشتاقان امامت و ولایت قرار خواهد گرفت . ما زنان اسلام شیعه را زنده میکنیم
فاحشه آلیا معشوقه محمود احمدی نژاد  و جانشین فاحشه رجبی است 
از این مردهای فهمیده ایرانی متعجب ام
این چیزها را می شنوند و هیچ نمی گویند .