حق مسلم ما

آذر ۱۵، ۱۳۹۰

ترانه آزادی: وقتی داری برای حسین سینه می زنی و خودت را تیکه تیکه می کنی، یادت باشد حسین هنوز توی زندان است و کلیه هایش عفونت کرده و وقتی داری برای زیارت گنبد از طلا ساخته شده امام رضا از شکم زن و بچه ات می زنی و پول جمع می کنی، یادت باشد رضا هنوز در زندان است