حق مسلم ما

آذر ۱۵، ۱۳۹۰

کابوس حکومت کودتا !

.

16 آذر 1390
محل تجمع یاران دبستانی در ایران : مقابل دانشگاهها
در خارج از کشور : مقابل سفارتخانه های غیر مجازی جمهوری اسلامی