حق مسلم ما

آبان ۱۶، ۱۳۹۰

برگی از دفتر خاطرات صادق خلخالی !خلخالی چند روز بعد از دستگیری هویدا به ملاقاتش تو زندان اوین میره ، وقتی از اوضاع و احوالاش سوال میکنه هویدا اعلام رضایت میکنه و میگه تنها مشکلش کوچک بودن سلولشه، خلخالی جواب میده که این سلولها رو خود شما برای انقلابیون ساختین که حالا نصیب خود شما شده ، هویدا بلافاصله جواب میده: میدونم ،گفتم که شما برای آینده خودتون بزرگتر بسازینش .