حق مسلم ما

آذر ۰۳، ۱۳۹۰

دختر شایسته مصر در میدان تحریر توسط اسلامگرایان تندرو مضروب شد

کریم عامر، نامزد علیا ماجد المهدی بازگشت نامزدش به میدان التحریر مصر را گزارش کرده. یک کرگدن اسلام گرا و بسیار وحشی ، با دیدن علیا در میدان التحریر او را به زمین میکوبد مطابق آنچه در فیلم کوتاه زیر مشاهده می شود، ظاهرا علیا صدمه بزرگی ندیده است و توسط گروهی از غیر مسلمانان مصری از محل جنایت به خارج هدایت میشود .
بسیاری از ایرانیان علیا ماجد المهدی مصر را ندای زنده مصر ( دختر شایسته سال 2011 مصر ) میدانند . ندای ایران توسط اسلامگرایان تندرو در تهران بعد از انتخابات 88 روانه بهشت گردید .
شجاعت و دلاوری این دختر باید الگوی تمام زنان ایرانی باشد.