حق مسلم ما

مهر ۲۲، ۱۳۹۰

رئیس جمهور افغانستان است یا نماینده ولی فقیه در افغانستان

ممنوعیت اکران فیلم " مدرسه " در افغانستان . البته کسی که پول نقد از دولت جمهوری اسلامی میگیرد , باید تابع باشد .