حق مسلم ما

مهر ۲۲، ۱۳۹۰

دموکراسی غربی تو این عکسها دیده میشه ! مردم سالاری دینی رو کجا میشه دید ؟" این عکسها به اندازه همه کتابهای کتابخانه اسلامی ایران معنا داره "
دموکراسی غربی یعنی این , یعنی هر کس هر
طور دلش می خواد , یعنی زنها عقل دارند خودشون می توانند تصمیم بگیرند و نیاز به قیم ندارند , یعنی عیسی به دین خود موسی به دین خود , یعنی .....!


حالا
میشه مردمسالاری اسلامی خودتون رو توی یه کتاب هزار صفحه ای توضیح بدین که ما هم بفهمیم ؟

یه عکس از مردم سالای دینی و حجاب اجباری در همه حال , یه دوستی برام ایمیل کرده که نمی تونم بگذارم توی وبلاگ
خیلی زشته .
حجاب اجباری در هر شرایطی یعنی مردمسالاری اسلامی دقیقا مثل این عکس