حق مسلم ما

مهر ۲۲، ۱۳۹۰

داربست دیدیم , فکر کردیم می خواهند آقا را اعدام کنند , آمدیم وداع کنیم

مردم استان کرمانشاه با داربست و چوب بست غریبه و بیگانه نیستند . تا دلتون بخواد هر ساله از این داربستها در شهرهای متفاوت نصب میکنند تا کردها و اهل تسنن ساکن این استان را به جرم مخالفت با ولی فقیه اعدام کنند .
یکماه است که سیمای محلی و پوستر های سطح شهر خبر از امدن سید علی میدهند .
چند روز است همه جا داربست نصب کرده اند .
ما هم فکر کردیم میخواهند آقا را اعدام کنند , آمدیم تا با آقا وداع کنیم .

دلیل حضور مردم همین است و بس