حق مسلم ما

مهر ۰۵، ۱۳۹۰

دلیل اصلی آمدن سردار پاسدار رویانیان به پرسپولیس افشا شد

جناب برادر پاسدار معلم بزرگ حضرت آقای حبیب کاشانی رفتند , چون گرایش به مشایی , احمدی نژاد و بطور کلی از یاران جریان انحرافی بودند .
همانگونه که در تصویر زیر می بینید , دلیل اصلی آمدن سردارپاسدار رویانیان به باشگاه پرسپولیس , سابقه ورزشی خودشان و مدیریت خارق العاده ایشان است و هیچگونه ربطی به ولایت فقیه و باند بازی و ... ندارد .


آلبوم های دیدنی و خواندی