حق مسلم ما

مهر ۰۵، ۱۳۹۰

عکس پربیننده ترین صفحه اینترنتی در ایران

سالانه بیش از نهصدوپنجاه میلیون بار توسط کاربران ایرانی مشاهده میشود
بیش از هر کسی سید علی خامنه ای وشرکا به این عکس علاقه دارد !

روی عکس زیر کلیک کن تا واضح ببینی