حق مسلم ما

شهریور ۲۹، ۱۳۹۰

ممد چخان استفراق شرعی کرد !

آخوند خوب آخوند مرده است !توطئه بزرگ رژیم در پیش است .

مشرق نوشت :شنیده ایم محمد خاتمی در جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای مجمع روحانیون اعلام کرده بنده سفت و سخت طرفدار بازگشت به نظام و حضور در انتخابات مجلس هستم. وی همچنین تاکید کرده بنده بر خلاف برخی آقایان! معتقدم در انتخابات سال ۸۸ تقلبی صورت نگرفته است. محمد خاتمی از خامنه ای قول ریاست مجلس شورای اسلامی را گرفته است !
قرار است ماله کشی سید ممد خندان معروف به سید ممد تدارکاتی در شغل و پست جدید که ریاست مجلس است ادامه یابد .
مردم ایران به هوش باشیم که گول سید ممد نقاش را نخوریم , میخواهد دوباره رنگمان کند . ممد خائن را به مردم معرفی کنیم .
در ششماه گذشته حتی یکبار از میرحسین و مهدی حمایت نکرده و با ساز سید علی شیرگی خوش رقصی میکند . قبلا هم محمد خاتمی به دختر موسوی گفته بود که به من ربطی ندارد پدرت کجاست و چه کرده من به وظیفه ولایی خودم عمل میکنم .اینجا..آلبوم های دیدنی و خواندی