حق مسلم ما

شهریور ۱۹، ۱۳۹۰

شریک دزد یا رفیق قافله ؟ شما بگوئید ؟



دختر میرحسین موسوی با محمد خاتمی دیدار کرد. به گزارش آینده نیوز به نقل از مشرق دختر میرحسین موسوی اخیرا با محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران دیدار کرده و پیام پدرش مبنی بر تحریم انتخابات را به خاتمی داده است. به نوشته مشرق دختر میرحسین به نقل از پدرش به خاتمی گفته است: «شما باید انتخابات مجلس را تحریم کنید و خاتمی در پاسخ گفته بنده فقط به وظیفه خود عمل خواهم کرد.»

حال این سئوال مطرح است که :
به نظر شما سید محمد شریک دزد ( خامنه ای ) است یا رفیق قافله ( مردم ) ؟




آلبوم های دیدنی و خواندی