حق مسلم ما

شهریور ۰۶، ۱۳۹۰

میرحسین خطاب به اردشیر : خاک تو سرت با اون مشاوراتت


از این عکس شما برداشت دیگه ای دارید ؟ رادیو فردا این عکس رو گذاشته صفحه اول وبسایتش


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آلبوم های دیدنی و خواندی