حق مسلم ما

شهریور ۰۶، ۱۳۹۰

ضعف دیپلماسی یا تحقیر ایرانی ها توسط سران کشورهای منطقه !امیر قطر با دمپایی به خانه شعیب بن صالح رفت !
دیدار رسمی شیخ خلیفه قطر ازجمهوری اسلامی ایران در شهریور نود با دمپایی انجام گرفت !

در تصاویر سمت چپ ملاقات رسمی شیخ خلیفه قطر را با رئیس جمهور آمریکا و ملکه انگلیس می بینید !
کسی نیست بگه آق شیخ اینجا ایران است نه سرزمین حجاز ! تو به ایران آمده ای نه به املاک خصوصی شعیب بن صالح !

آلبوم های دیدنی و خواندی