حق مسلم ما

مرداد ۰۷، ۱۳۹۰

ماه رمضان است , زن را بگذارید که در خانه بماند !

روی عکس کلیک کن تا بدانی چگونه میشود از محنت ماه رمضان خارج شد


ای مردم محنت زده ماه رمضان است
نرخ شرف رهبر قاتل دو قران است
ملا بزند بر سر منبر به سر خویش
سوگند که هر روزه خور از فتنه گران است
از کاسه دو چشمان مخالف به در آریم
حتی کره ماه اگر رقص کنان است
هان از نظر مکتب اسلام ولایی
شلوارک لی دشمن قرآن و اذان است
ما(ه)واره نبینید و نبینید و نبینید
ابلیس در آن جعبه ی جادویی نهان است
بی قورمه ی سبزی به مساجد پشه ای نیست
مفت است و دل و روده و جانم به فغان است
زن را بگذارید که در خانه بماند
او منشاء هر وسوسه در پیر و جوان است
شادی نکنید اشک به هر گوشه بریزید
حتی که خدا هم به خدا دل نگران است
همخوابه شدن با خر اگر صیغه بخوانید
از خوی بسیجی به دل و دیده نشان است
سر پیچی ِ از امر «ولی » مثل تجاوز
در مخرج جمهوری اسلامی مان است
این دین پر از جهل و جنون زنده به خون است
هر چند که شالوده آن در نوسان است
بنگر ز ته چاه فراری شده « مهدی»
در پشت سرش نایب برحق زمان است

***
این قیمت نان در وطن ما چه گران است
نرخ شرف رهبر قاتل دو قران است
منبع