حق مسلم ما

مرداد ۰۷، ۱۳۹۰

یارانه کراک و شیشه حذف نشده است !یکی از اصلی ترین عوامل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، گسترش و تقویت فعالیت های فرهنگی سپاه پاسداران است. آنها با معتاد کردن جوانان سعی دارند تا نیروهای مردمی مخالف رژیم را از کف خیابانها به زیر زمینهای تاریک و نمور بکشانند .

گسترش فعالیت برادران قاچاقچی باعث افزایش 45 درصدی مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی شده است چرا که کارگاه های ساخت شیشه و کراک در داخل مرز های ایران و در شهرهای کوچک و بزرگ ایران توسط برخی از سرداران سپاه اداره میشود .

مافیای مواد مخدر سپاه پاسداران با حمایت فرهنگی بیت رهبری با قیمت ارزان مواد پیش ساخته روان گردان را در اختیار قاچاقچیان خرده پا گذاشته که این موضوع سبب شده تا مواد مخدر صنعتی در کشور بیش از پیش توزیع شود.

افزایش 60 درصدی کارگاه های شیشه و کراک سبب شده تا قیمت این گونه مواد مخدر با کاهش چشمگیری روبه رو شود به عنوان مثال قیمت شیشه در سال 88 کیلویی 70 میلیون تومان بوده، اما در حال حاضر قیمت شیشه به کیلویی 8 میلیون تومان رسیده است.

همچنین کراک در گذشته کیلویی 90 میلیون تومان بوده که در حال حاضر به 10 الی 11 میلیون تومان رسیده است. تولید کنندگان درصدد هستند تا به هر وسیله و نیرنگی مواد مخدر صنعتی را وارد بازار کرده و جوانان را آلوده کنند.

آلبوم های دیدنی و خواندی