حق مسلم ما

مرداد ۰۷، ۱۳۹۰

سه میلیون یورو هزینه ترور عبدالرحمان حاجی احمدی رئیس پژاکدر خبر ها داشتیم که پلیس آلمان به آقای عبدالرحمان گفته است احتمالا جمهوری اسلامی میخواهد تو را بکشد . از این خبر خنده ام گرفت تا اینکه نامه ای سبز از بچه های سبز دریافت کردم . متن نامه منهای احوالپرسی ها و نام فرستنده را برایتان کپی میکنم :
... گویا سپاه در غرب با مشکلات روبرو شده و کلی شهید داده , نیروی انتظامی به کمک سپاه رفته . وزارت امور خارجه و اطلاعات در جلسه ای با حضور نماینده رهبری و احمدی نژاد تصمیم گرفته اند حاجی آلمانی را ترور کنند , در جلسه مصلحی گفته پژاک هم مثل جند الله است , ریگی را کشتیم تمام شدند , حاجی احمدی از میان برداشته شود پژاک تمام است . آنها سه میلیون یورو برای این کار در نظر گرفته اند , سفارت فرهنگی ج ا در المان ظاهرا مسئول هماهنگی است , سه نفر از اطلاعات به آلمان می آیند , اگه خبری شد برات می فرستم ....


سبزها همه جا هستند حتی در وزارت اطلاعات
نویسنده وبلاگ ( حق مسلم ما ) عضو پژاک نیست و روش مبارزه آنها را هم نمی پسندد . این پست ارزش خبر رسانی دارد و نظر نویسنده وبلاگ در آن دخالت ندارد .29 jul. 2011