حق مسلم ما

تیر ۰۸، ۱۳۹۰

فاطمه آلیا حق مسلم ماست !


تعجب نکنید . این چطور نماینده ای است که تفاوت باغ را از استخر نمی داند ؟ تهران را از خمینی شهر تمیز نمی دهد ؟ دیروز رسما می گوید متجاوزان به استخر زنانه در تهران دستگیر شده اند . امروز می گوید منظورم باغ خمینی شهر بود !

این توهین به مردم ایران نیست ؟ این توهین به شعور مردم نیست ؟ این بازی دادن مردم نیست ؟

البته این گونه نمایندگان حق مسلم ما هستند . ما مردم کم سواد که می رویم و رای میدهیم . ما مردم ساده و خوش باور که فکر می کنیم با رای دادن و انتخاب نماینده نقشی در سرنوشت خودمان داریم .
رای ما خوانده نمی شود . نماینده توسط بیت رهبری تعیین می شود . برای همین است که این نمایندگان اینگونه به شعور مردم توهین میکنند .

برخی لینکهای پر بیننده در همین وبلاگ