حق مسلم ما

خرداد ۲۱، ۱۳۹۰

کیک تولد 2 سالگی جنبش سبز

تولدت مبارک . مبارک مبارک . تولدت مبارک . مبارک مبارک . تولدت مبارک
امید وارم هر گز سه ساله نشی و در همین سال نود در دقیقه نود یکمرتبه 120 ساله بشی
مرگ جمهوری اسلامی و برقراری حکومت آزاد و قانونمند به انتخاب مردم ایران یعنی بزرگ شدن تو