حق مسلم ما

خرداد ۲۱، ۱۳۹۰

محل احداث مرقد مطهر امام خامنه ای ( ص ) توسط ولایتمداران مشخص شد
با دیدن این تصاویر آدم از خنده روده بر میشه
این چیه اینا چیکار میکنند
مراسم کلنگ زنی زمین بازی گلف است یا میخوان چاه فاضل آب حفر کنند ؟
شاید هم محل احداث کهریزک دوم است ؟