حق مسلم ما

خرداد ۰۴، ۱۳۹۰

قرآن جدید به سوره مبارکه جنتی مزین شد !سوره جدید بر آلت الله سید علی حسینی خامنه ای , ولی امر مسلمین دو جهان نازل شده است


کسانی که از مرگ ناصر حجازی خوشحال شدند , کیانند ؟

آیا سگان ولایت در مسجد یاد بود ناصر خان , عادل فردوسی پور را دستگیر کرده اند؟