حق مسلم ما

خرداد ۰۴، ۱۳۹۰

دوستان واقعی ناصر حجازی در مراسم خاکسپاریش , سید علی را بر تخت بن علی نشاندند

ای کاش سید علی شیرگی آدمکش , این ویدئو را ببیند و صدای مردم را بشنود .بیاد ناصر حجازی اسوه و اسطوره فوتبال , دقیقه ای سکوت کنیم .