حق مسلم ما

بهمن ۲۲، ۱۳۸۹

اتمام حجت با ماموران جمهوری اسلامی , ختنه میکنیم ,


دلیل شکست جنبش سبز در یکسال و نیم قبل عبارتند از :
1- مبارزات بدون خشونت را بلد نبودیم . آنها ما را کتک زدند , کهریزکی کردند , با اسلحه و باتوم به جان زنان و دختران و بچه ها افتادند و ما نگاه کردیم . خودمان را حسابی کتک زدند و مجروح کردند و باز ما نگاه کردیم .
اگر ما هم مثل مردم مصر بودیم و درسی به شتر سواران ( موتور سواران ) میدادیم جرات نداشتند فردایش هم بیایند و کتکمان بزنند .مبارزان مصری درسی به شترسواران لباس شخصی دادند , که در کتاب خاطراتشان بنویسند .
آنها که از آکسیون عدم خشونت حرف میزنند خودشان در آمریکا گره کراوات سفت میکنند .چه بسا از ماموران لباس شخصی رژیم باشند با توجه به سابقه ای که دارند .
اما اینبار با همیشه فرق دارد . به ما حمله کنند و کتک بزنند آنگاه خواهند دید چاقوی دسته سفید زنجان چه مصارفی دارد . آنها را ختنه میکنیم که نتوانند در زندان تجاوز کنند .
2- شبانگاه به خانه بر نمی گردیم , تا بتوانند جوانان دستگیر شده را در کهریزک و خورین و اوین حامله کنند . متجاوزین را ختنه میکنیم تا بجای بازداشتگاه روانه زایشگاه گردند . اگرماموران نیروی انتظامی , سپاه و بسیج و ساندیسخوران به خانواده خودشان فکر میکنند به ما حمله نکنند که آنها را ختنه خواهیم کرد . و این از فوائد چاقوی زنجان است و بس .
3-اگر به دوست و همشهریمان حمله کنند , نمی ایستیم و آنها را نگاه کنیم . که بگوئیم تظاهرات بدون خشونت در دستور کار است . حتما جوابشان را میدهیم و آنها را به دلیل ختنه شدن ناقص روانه بیمارستان میکنیم .
4- ما به کسی حمله نمی کنیم ولی اگر به ما حمله کردند بدانند که آخرین لحظات عمرشان را زندگی میکنند . آنها را ختنه اسلامی میکنیم .
5- اگر در تظاهرات قبل که ما را زخمی کردند و دوستان مارا کشتند و عزیزان مارا از ساختمان به پائین انداختند و با خودرو از روی خواهران و برادران ما رد شدند , ده نفرشان را ختنه میکردیم , حسین طائب و احمد رضا رادان جوانان ما را در کهریزک نمی کشتند و دختران و پسران ما را در اوین حامله نمی کردند . اینبار آنها را ختنه میکنیم .


انجمن دلاکان سنتی ایران


برخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ