حق مسلم ما

بهمن ۲۲، ۱۳۸۹

روزنامه کیهان روز سه شنبه 26 بهمن 1389

با همت همه مردم ایران انتشار چنین روزنامه ای دور از دسترس نیست
تظاهرات 25 بهمن آغاز یک جنبش بزرگ در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی است


همه با هم در تظاهرات 25 بهمن شرکت کنیم
از میدان آزادی تهران یک میدان التحریر مصری بسازیم
تا به آزادی و دموکراسی برسیم
موفقیت مردم مصر در تدوام تظاهرات و صبر و استقامت 24 ساعته در میدان التحریر بود . آنها از دیکتاتور و شترسواران ساندیسخورش نترسیدند
ما هم از بسیج و سپاه و لباس شخصی های موتور سوار نمی ترسیمبرخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ