حق مسلم ما

دی ۲۴، ۱۳۸۹

تونس بالاخره تونس


مردم کشور فقیر تونس با اتحاد و نترسیدن از دیکتاتور بالاخره توانستند موفق شوند و علی ( زین العابدین بن علی ) دیکتاتورشان را اخراج کنند .
آیا مردم سبز ایران کمتر از مردم فقیر تونس هستند ؟
آیا ملت بزرگ ایران این اتحاد و یکپارچگی را دارند تا علی ( سید علی شیرگی خامنه ای ) دیکتاتورشان را فراری دهند ؟
امید است این مردم به سرنوشت سی و دو سال قبل ملت ایران دچار نشوند و تند رو های تروریست اسلامی برایشان یک روح خدا یا سید علی جدید علم نکنند .
با تشديد اعتراضات در تونس و ناتوانی نيروهای دولتی در سرکوب اعتراضات، زين العابدين بن علی از رياست جمهوری اين کشور کناره گيری کرد و از تونس خارج شده است.
شبکه خبری الجزيره گزارش داده است که زين العابدين بن علی تونس را ترک کرده است.
در همين حال، محمد غانوشی، نخست وزير تونس، در يک برنامه تلويزيونی اعلام کرد کخه مسئوليت ريسس جمهوری موقت را برعهده گرفته است و اعلام با اجرای قانون اساسی ثبات را در اين کشور برقرار خواهد کرد.

زين العابدين بن علی که از سال ۱۹۸۷ قدرت را در دست داشت، روز جمعه هيات دولت را منحل کرد و در کشور وضعيت اضطراری اعلام کرد و به نيروهای نظامی و امنيتی دستور داد در مقابل نقض کنندگان مقرارات منع رفت و آمد به زور متوسل شوند.
دولت تونس با اعلام وضعیت اضطراری ملی در این کشور مقرارت منع رفت و آمد شبانه وضع کرده و تجمع بیش از سه تن را ممنوع اعلام کرده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که روز جمعه ارتش تونس کنترل فرودگاه اصلی این کشور را در اختیار گرفته است و کلیه پروازها لغو شده است.
آری به اتحاد جهان میتوان گرفت
آری به اتحاد جهان میتوان گرفت
ارسال به آزادگی