حق مسلم ما

آبان ۲۲، ۱۳۸۹

جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قاچاقی سید علی شیرگی !

بر اساس روزنامه نیجریائی کومپاس Nigerian Compass دولت نیجریه امروز(شنبه) گزارش رسمی خود را در مورد توقیف کشتی حامل ۱۳ کانتینر سلاح های قاچاق جمهوری اسلامی ایران تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد. دولت نیجریه دلیل این اقدام را قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران دانسته است. جوی اوگوو Joy Ogwu سفیر نیجریه در سازمان ملل متحد و سفیر کشورش بعنوان عضوغیر دائم شورای امنیت در این رابطه گفت که ورود غیر قانونی این سلاح ها نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و نیجریه بعنوان یکی از اعضای غیر دائمی این شورا، ناگزیر از گزارش رسمی این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. وزیر امور خارجه نیجریه، اودن اجوموگوبیا Odein Ajumbogobia دیروز(جمعه) در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که کشور متبوعش آماده است که موضوع سلاح های کشف شده ایرانی در نیجریه را در صورتیکه ورود غیر قانونی این سلاح ها، نقض مصوبات شورای امنیت باشد، برای رسیدگی به شورای امنیت ارجاع نماید. وی در باره این موضوع به صراحت گفت که " محموله سلاح ها بدون هیچ تردیدی از ایران به نیجریه آمده است. وی تأکید کرد که بررسی مدارک مربوطه، این را نشان داده و موضوع مورد تأیید منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار گرفته است.