حق مسلم ما

آبان ۲۱، ۱۳۸۹

نامه طنز به امام زمان

نامه طنز یک میکرب سبز از خانواده خس و خاشاک به امام زمان
لیلا اوتادی ملکه عمارت النسا گردید !
( 18 + )
.
.
.
.
.