حق مسلم ما

آبان ۱۹، ۱۳۸۹

استمنای شرعی در مجلس شورای اسلامی

ملایان بعضی وقتها فراموش میکنند در مجلس شورا هستند . گمان میکنند
در حوزه علمیه درس عملی لواط دارند
ملایان همجنسگرا هستندامام خمینی : دست کشیدن به کون یک ملا به اندازه زیارت امام رضا (ع ) صواب دارد
.