حق مسلم ما

آبان ۰۹، ۱۳۸۹

ارتباط مستقیم با مشهد مقدس

السلام علیک یا امام رضا .... اه اه .... خواهر و مادر این نوحه خون هامراسم استقبال از سید علی شیرگی در قم

پول تریاک و شیره تریاک باید نقد پرداخت شود

حذف سوبسیدها یا طرح ساماندهی اقتصادی

.
.
.