حق مسلم ما

آبان ۰۲، ۱۳۸۹

حذف سوبسیدها یا طرح ساماندهی اقتصادی

دکتر محمود احمدی نژاد راست میگه که وضع اقتصادی مردم ایران خوب است
در کدام کشور دنیا مردم آجیل را به اقساط میخرند ؟
مردم ایران برای خرید 50 دلار آجیل نیاز به وکالت و ضمانت دارند
به این میگن:

اقتصاد اسلامی از نوع امام زمانی