حق مسلم ما

شهریور ۱۲، ۱۳۸۹

تصاویر واضح از حمله کنندگان به منزل شیخ شجاع

همانطور که در تصویر سمت راست مشاهده میکنید , بسیجیان ولایتمدار بعد از حمله به منزل شیخ شجاع به استراحتگاه دائمی خود برگشته اند تا خود را برای حمله ای دیگر آماده سازند .
در تصویر سمت چپ , بسیجی دهان گشادی را می بینید که در اکثر مراسم حکومتی شعار ولایت فقیه سر میدهد .اگر چه شناسایی این بسیجیان مجذوب در ولایت مطلقه کار آسانی نیست . اما مطمئن باشید در بسیج مسجد محله زندگی شما بسیارند از این نوع بسیجیان .

بدون تردید کسانی که به منزل یک روحانی حمله مسلحانه میکنند و آرامش او و خانواده اش و همسایگان را بر هم میزنند از سگان هم کمتر اند .
نمی خواهم به سگان توهین کنم که یک تار موی سگ از تمام دولت و رهبر و بسیج و سپاه اسلامی هم گرانسنگ تر است اما چه کنیم که پارس کردن و دریدن از ویژگی سگان است اگر چه سگان خصائص خوب هم دارند , اما این ولایتمداران جز پارس کردن و دریدن کاری نداردند .

..............................................................................

ساندیس خور ها اینگونه توسط حکومت دیکتاتوری اسلامی جمع آوری میشوند