حق مسلم ما

شهریور ۰۱، ۱۳۸۹

ترس رژیم اسلامی از حضور مردم سبز در روز قدس ! خس و خاشاک منم

دولت کودتائی محمود احمدی نژاد از ترس مرگ , خودکشی کرد
وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی با صدور یک اطلاعیه خیلی محرمانه رسما اعلام خودکشی کرد

امسال روز قدس روز مرگ حکومت اسلامی ایران است
روز قدس (12 شهریور89)
میرحسین می آید
کروبی می آید
من و تو هم بیایم و با صدای بلند فریاد زنیم
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

این پوستر زیر را در وبلاگها و وبسایت های خود تکثیر کنید

ما بیشماریم
چون سبزیم
چون از دیکتاتوری سید علی بیزاریم
چون از روسیه و چین و سوریه غارتگر بیزاریم
چون ایرانی هستیم

....................................................
12 شهریور 89 فراموش نشه
................................

چند همسری سنت پیامبر اسلام است