حق مسلم ما

مرداد ۳۱، ۱۳۸۹

چند همسری سنت پیامبر اسلام است

در کتابها نوشته اند و بسیاری از محققین دینی بارها و بارها گفته اند و حتی در مورد همسران پیامبر کتابها و مقاله ها و برنامه های تلویزیونی ساخته اند و بار ها و بارها این مسئله را نقد و بررسی کرده اند . این موضوع یکی از روشن ترین مباحث زندگی پیامبر اسلام است که تمام فرقه های اسلامی چه شیعه و چه سنی بر آن صحه میگذارند و تائید میکنند که حضرت محمد , پیامبر اسلام بارها ازدواج کرده است .
برای من به عنوان یک زن همیشه این سئوال مطرح بوده که چرا بسیاری از سنت ها و آداب و رسوم زندگی پیامبر اسلام را همین زنان مسلمان ارج می نهند اما در مورد سنت ازدواج های مکرر رسول الله همیشه بهانه تراشی میکنند و از آن فاصله میگیرند .
یا باید زنان مسلمان قبول کنند که پیامبر معصوم بوده و هرآنچه کرده است قبول است و برابر دستورات خداوند میباشد و مسلمانان باید روش و سیره او را بدون هیچ کم و کاستی بپذیرند , یا اینکه بگویم برخی از سنن پیامبر را قبول نداریم و آن را نفی میکنیم , که در این صورت معصومیت و پیامبری آنحضرت را زیر سئوال برده ایم .

این مسئله چند همسری برای آقایان یک قانون جمهوری اسلامی ساخته و من درآوردی نیست . این یکی از هزاران سننی است که از پیامبر به ارث برده ایم .
به نظر من ما زنان باید بجای مخالفت با این موضوع و ایجاد کمپین و کنفرانس و ... آنرا بپذیریم و با شدت و قدرت آنرا به مردم دنیا تفهیم کنیم که پیامبر اسلام کسی بوده که چند همسری را پیشه زندگی خود داشته است .
به عقیده من درست نیست دم از مسلمانی بزنیم و هر جا به نفع ما نیست آنرا نپذیریم و هر جا به نفع ماست آنرا قبول کنیم . این چه اخلاق و فرهنگی است که همیشه باید خصائص مقبول یک نفر را به رخ دیگران بکشیم اما در مورد خصوصیات غیر انسانی اش آنرا به قوانین زمینی نسبت دهیم , و مثلا بگویم این کار جمهوری اسلامی است و برای خودشان قانون گذاشته اند و آنها دنبال تفریح و لذت دنیایی هستند و چه و چه و چه ... چرا نباید چهره واقعی کسی که این قوانین را الگوی زندگی مردان مسلمان کرده را بیان نکنیم .
به نظر من مشکل ما زنان زمانی بر طرف خواهد شد که تکلیفمان را اول با خودمان و آنگاه با اسلام روشن کنیم . یا مسلمانیم و همه چیز آنرا می پذیریم یا مسلمان نیستیم و از اساس با همه چیز آن مخالفیم .
مشکل جامعه زنان امروز ایران مشکل جمهوری اسلامی و چهار قانون تبعیض آمیز ان نیست . مشکل اصلی زن ایرانی اسلام و تمام قوانین ضد زن آن است .
جنس مرد به خودی خود , شهوت ران و ضعیف کش نیست . اما تبلیغات کسترده و شستشوی مغزی جوانان توسط معلمان دینی و کتب اسلامی از او یک موجود شهوتران میسازد . چرا در جوامع غیر دینی مردان به همسر خود پایبند تر هستند ؟ البته این مسئله عمومیت ندارد اما به هر حال اکثریت دارد .
از نظر اسلام زن اثاث المطبخ , دایه الاطفال و عروسک الرجول است .
بجای مبارزه با طرح تثبیت چند همسری برای آقایان باید ماهیت اصلی این قانون را بیان کرد . باید بهتر و وسیع تر ببینیم . این نظر شخصی من به عنوان یک زن ایرانی است , تا چقدر طرفدار داشته باشد .بعنوان یک زن از قانون چند همسری استقبال میکنم , ممنون از قانونگزاران