حق مسلم ما

مرداد ۲۶، ۱۳۸۹

دعوت از سبزها برای سرکوب دیکتاتور در روز قدس

دعوت شیخ شجاع و فوتبالیست شجاع از همه سبز ها
.روز قدس را به روز مرگ احمدی نژاد ها و آجرلو ها و همه سرداران متجاوز جنسی تبدیل کنیم
روز قدس روز مرگ سرداران زر و زور است
روز قدس روز مرگ سید علی های طالبانی و القاعده ای است
روز قدس
روز نجات مردم ایران است

12 شهریور 89 روز قدس است
از همین امروز داغ داغ اطلاع رسانی کنیم
رسانه ملی ما هستیم نه عزت الله ضرغامی متجاوز جنسی