حق مسلم ما

مرداد ۲۵، ۱۳۸۹

سردار پاسدار آجرلو : علی کریمی بازیکن فوق العاده ایست حیف که مردمی و سبز است !

سردار اضافه کرد , اینکه علی کریمی به من و بقیه سرداران بد و بیراه گفته یک کمی ما را عصبانی کرد . و اینکه روزه خواری کرده , خودمان گفتیم برای بچه ها نهار چلو کباب بیاورند , همه ما میدانیم ماه رمضان یک آدم درست و حسابی روزه نمیگیرد .
آنچه باعث شد عملیات انتحاری انجام دهیم و علی کریمی را اخراج کنیم . در همین تصویر زیر بخوبی مشخص است .
علی کریمی از جنبش سبز مردم ایران حمایت میکند . او مچ بند سبز دارد . او با ما سرداران دزد و پاسداران متجاوز سر یک سفره نمی نشیند او با مردم ایران است .

سردار آجرلو گفت نانش را آجر میکنم و آبرویش را میبرم و به دوستم عزت الله ضرغامی پیغام فرستادم تا خوب در تلویزیون تخریبش کند .
سردار خونخوار و متجاوز جنسی فوتبال ایران از سردار عزیز محمدی و سردار کفاشیان و بقیه سرداران همکارش ضمن تشکر و قدر دانی دعوت کرد تا در مراسم ضربت خوردن علی در شب 21 رمضان همه با هم به حذف و نابودی بقیه سبز ها مبادرت کنند .

آجرلو گفت : ما از آن ساندیس خورهای قدیمی هستیم . و تا خون در رگ داریم تمام سبزها را از دم تیغ میگذرانیم . بعلاوه ما انسانیت کردیم گفتیم روزه خواری کرده اگه میگفتیم مثلا در ماه رمضان با دختر رئیس جمهور رابطه نا مشروع دارد که اعدامش میکردند . ما هر چیزی را میتوانیم بگویم . و بعد هم انکار کنیم . چون ما با محمود 13 هستیم .
آجرلو گفت تمام سبزها را شناسایی کرده ایم و کم کم همه آنها را سر به نیست خواهیم کرد .چون ما بدنبال فوتبال پاک هستیم همانطور که بارها سردار مایلی کهن فرموده اند .