حق مسلم ما

مرداد ۲۱، ۱۳۸۹

سیب زمینی هم سیب زمینی های احمدی نژاد

یاد و خاطره سیب زمینیهای دوران انتخابات / انتصابات بخیر
اگر روزه خود را با سیب زمینی افطار کنید
انگار پسر چاه جمکران مهمان شماست
محود که پسر چاه جمکران ...