حق مسلم ما

مرداد ۱۵، ۱۳۸۹

زمان دخول از نظر فقه شیعه و مطابق با احادیث و روایات مستند

پروفسور و اسلام شناس و مشاور خانواده اسلامی سر کار حاجیه خانم نیلچی زمان دخول اسلامی را توضیح و تشریح فرمودند .اما از آنجا که هنگام پخش برنامه با قطع برق در مناطقی مانند جزیره کوچکی به نام انگلیس در غرب افریقا روبرو شدیم بقیه بیانات این پروفسور اسلامی فارغ شده در نرجس المهدی را کتبا در زیر نوشتیم .
اگر روز یکشنبه ساعت یازده و چهل و دو دقیقه و نه ثانیه شب دخول انجام شود و ضعیفه پرید باشد و برای کسب حلال طلب دخول کرده باشد ( امادگی برای صیغه شدن ) و از طرفی آقا در جیبش چاقو داشته باشد . فرزند تولید شده هم معتاد به شیره میشود هم ادمکش هم ولی امر مسلمین جهان هم رهبر جمهوری اسلامی
اگر روز دوشنبه یک ثانیه مانده به دوازده شب دخول صورت گیرد . و ضعیفه اعلام آمادگی کند از دوبر ( عقب ) میدهد چون از ساعت 12 به بعد پرید میشود , و مرد فاعل آهنگر باشد و در دستش یک سوهان داشته باشد . فرزندش هم دروغگو میشود هم خالی بند هم متقلب هم دزد هم رفیق چاوز و هم رابطه اش با رهبر رابطه پدر فرزندی میشود و هم اینکه رئیس جمهور کودتا میشود در جمهوری اسلامی
اگر زمان دخول یک دقیقه قبل از اذان صبح روز اول ماه محرم الحرام باشد . و ضعیفه خواب باشد و نفهمد که دخول شده یا نشده . و فاعل همسر شرعی برادر عمه اش باشد . فرزند هم حرامزاده میشود هم کروکودیل میشود هم دبیر شورای نگهبان هم فرق یک را از یک میلیارد نمی تواند تشخیص دهد هم معتاد به تریاک افغانستان هم است
اگر زمان دخول ساعت 2 بامداد باشد روی بام ودر کنار بادگیرهای یزد و در زیر تشعشع نور ماه و روز اخر ماه رمضان باشد . و مدت متعه همسر تمام شده باشد اما اقا با زور عمل دخول را انجام دهد . بدون تردید فرزند میشود مصباح یزدی
اگرزمان دخول بعد از نماز مغرب و قبل از نماز عشا باشد و ضعیفه همسر رسمی برادر فاعل باشد و این دخول در روی شنهای نرم سواحل خزر روی داده باشد . قطعا فرزند تولیدی رئیس قوه قضائیه میشود و احتیاط واجب انست که اسمش را صادق بگذاریم .
اگر هنگام دخول ساعت یازده و سه دقیقه و سه ثانیه باشد و همزمان با عملیات جماع شرعی برق برود و فاعل اشتباهی به جای صیغه خود مادر خود را باردار کند . فرزندش باعزت و سرافرازی رئیس کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشود تا از این قبیل خزعبلات به خورد مردم دهد .