حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۹

میرحسین موسوی در یک قدمی اعدام !

کسی که خمینی خمینی میکند
این روزها در تله آفساید خمینی اسیر است
.
غلامحسین الهام گفته ، موسوی محارب است و خمینی سالها قبل گفته ، محاربین را اعدام کنید
.
برای اینکه نگذاریم میرحسین موسوی را اعدام کنند
کافیست روی کارتون زیر کلیک کنیم
.
موسوی همیشه گفته هر ایرانی یک ستاد هر ستاد یک رهبر و هر رهبر یک رسانه
اطلاع رسانی کنیم


اگر با محارب بودن میرحسین موسوی مخالف هستی فقط روی کارتون بالا کلیک کن
22 خرداد 89
قرارمون یادت نره
.
رسانه ما هستیم
از حالا اطلاع رسانی کنیم و با حضور خود کودتاچیان را تضعیف