حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۹

تظاهرات ملی وحدت شیعه و سنی ( 22 خرداد 89 )

از تمام شیر زنان ایران میخواهیم به ما ملحق شوند
ندا و شیرین هر دو بی گناه کشته شدند
حکومت زن ستیز اسلامی را سرنگون خواهیم کرد

.
ما زنان کرد اهل سنت در کنار زنان شیعه ایران ، به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم و در تظاهرات 22 خرداد 89 در کنار همسران و برادرانمان حضور سبز خواهیم داشت
تمام ایران را سبز میکنیم
.
حکومت زن ستیز اسلامی رفتنی است ، چون حق بر باطل پیروز است


چو ایران نباشد تن من مباد
.
.
.