حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۹

پرفروش ترین کتب در نمایشگاه بین الملی کتاب تهران 89 اثر جاودان دکتر

براساس آخرین نتایج و آمار نیمه رسمی
به گفته مدیر کل نمایشگاههای تهران سه کتاب زیر بعنوان پرفروش ترین کتابهای این نمایشگاه
شناخته شده است
این کتابها احتمالا چندین دوره تجدید چاپ خواهد شد ، چرا که قرار است دولت محمود 13 مادام العمر شود
روی عکسها کلیک کنید تا بهتر آنها را ببینید