حق مسلم ما

فروردین ۲۱، ۱۳۸۹

آیا سبزهای بیرون از ایران ( طرفداران میرحسین ) کمتر از 100 هزار کامپیوتر دارند ؟

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه شیرین عبادی در فهرست نظرسنجی تاثیرگذارترین شخصیت سال ۲۰۱۰ مجله تایم قرار گرفته‌اند.
میرحسین موسوی در این نظر سنجی با رتبه هشتم کمتر از 70 هزار رای دارد .
اگر سبزها به میر حسین رای داده باشند که حتما رای داده اند معنا یش این است که جمعیتی کمتر از 70000 سبز به اینترنت دست رسی دارند . فرض که در ایران وبسایت مجله تایمز فیلتر باشد که هست . آیا سبزهای بیرون از ایران فقط 70 هزار کامپیوتر دارند ؟ یا کمتر از 100 هزار نفر هستند ؟ ایرانیان خارج از ایران بالغ بر 5 میلیون نفر در سراسر دنیا هستند .
شاید هم اطلاع رسانی کافی نبوده است . شاید هم .....

آموزش چگونه رای دادن

حالا با کلیک کردن روی نام کاندیدای مورد نظر خود مطابق طرح بالا رای دهید
اگر میخواهید به شیرین عبادی رای دهید اینجا را کلیک کند
اگر میخواهید به زهرا رهنورد رای دهید اینجا را کلیک کنید
اگر میخواهید به میر حسین موسوی رای دهید اینجا را کلیک کنید

شما میتوانید به هر سه رای بدهید .

جدول آرا و رتبه تما م کاندیاها (200نفر ) را از اینجا ببینید
ما پیروزیم چون سبزیم
اطلاع رسانی کنیم
.
.