حق مسلم ما

بهمن ۱۶، ۱۳۸۸

نامه خیلی محرمانه وزارت اطلاعات به دفتر مقام معظم رهبری افشا شد

نامه فوق سری و محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین دو جهان توسط سربازان سبز وطن افشا شد . این نامه در مورد 22 بهمن 88 و پیشنهاد به رهبری برای جمع آوری سیاهی لشکر بیشتری به مراسم یوم الله بیست و دوم بهمن است .

ما پیروزیم چون حق با ماست
.
قرار همه ما 22 بهمن میدان آزادی با علائم جنبش سبز
.
خون ما از ندا ها و سهراب ها سرخ تر نیست
.
/